Уважаеми членове, с удоволствие ви съобщавам, че Българска федерация на радиолюбителите (БФРЛ), както и „СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СТАРА ЗАГОРА“ получиха безсрочен лиценз за спортна дейност.