Членове на спортен радиоклуб Стара Загора

Валентин Петков
LZ1DOT
Председател на УС

Георги Воденичаров
LZ1ZF
Член на УС

Александър Ганев
Член на УС

Калоян Генов

LZ1OPM

Васил Василев

LZ1VPV

Динко Динев

LZ3DP

Динчо Добрев
LZ1DIC

Добрин Георгиев

LZ1ABF

Ивелин Иванов

LZ3RN

Ивайло Николов

LZ5IY

Кирил Митрев

LZ1MDK

Мариус Богатов

LZ5FD

Неделчо Запрянов

LZ1DX

Неделчо Тишев

LZ1NAT

Нина Русева

LZ3VR

Ралица Воденичарова
LZ1JO

Руско Русев
LZ1RT

Станимир Минев
LZ1STC

Стамен Вълчев
LZ1KU/DK1MZ 

Таньо Танев

LZ1TY

Тодор Богатов

LZ5TB

Атанас Фурнаджиев
LZ5UU SK